Dotace, Zemědělské dotace

 

Dotace, zemědělské dotace
Prohlédněte si komplexní nabídku našich služeb.
Dotace, zemědělské dotace
Fondy EU, dotace
Dotace, zemědělské dotace
Informujte se o dotacích pro zemědělce.
Dotace, zemědělské dotace
Fondy EU, dotace
Dotace, zemědělské dotace
Využijte možnosti nezávazné konzultace zdarma.
 
Dotace, zemědělské dotace

Dotace, zemědělské dotaceDotace, zemědělské dotaceDotace, zemědělské dotace

bioplynové stanice, bioplynová stanice bioplynové stanice, bioplynová stanice bioplynové stanice, bioplynová stanice

Zemědělské dotace z EU a ze státního rozpočtu


Vítejte na stránkách zaměřených na zemědělské dotace. Zjistíte zde, jaké dotace můžete pro podporu své zemědělské činnosti využít a jak je získat. Zemědělské dotace se obecně dělí na dva typy dotací v závislosti na tom, odkud přicházejí peníze na jejich financování.


Prvním typem dotací jsou dotace z Evropské unie. Dotační programy jsou aktuálně platné pro období 2007 až 2013. V rámci těchto dotací jsou finance z EU doplněny financemi ze státního rozpočtu. V druhém případě se jedná o tak zvané národní dotační programy, k jejichž čerpání se plně využívá státní rozpočet.


Jak získat zemědělské dotace


Víme, jak je těžké se v aktuálním dotačním systému zorientovat, proto vám nabízíme svou pomoc při všech krocích, které je nutné podniknout pro získání zemědělské dotace. Zpracujeme za vás žádost, předložíme ji k posouzení, pomůžeme s uskutečním a vyhodnocením vašeho projektu. Aby jednotlivé kroky byly úspěšné, využíváme nástroje a analýzy z ekonomických oborů, jako je marketing, finančnictví nebo obchod.


Dotace prostřednictvím Agroplanet Group, a.s.


Vzhledem k náročnosti a komplexnosti problematiky zemědělských dotací doporučujeme zapojit do procesu odborníky, kteří jsou se zemědělskými projekty dobře obeznámeni a mají s nimi bohaté zkušenosti. Více než kdokoliv jiný vědí, jak důležitou roli při vyhodnocování žádostí o zemědělské dotace z fondů EU a z národních dotačních programů mají i sebemenší detaily a způsob či forma zpracování.


V Agroplanet Group, a.s., vám nabízíme kvalifikované zpracování projektové žádosti o získání příslušné dotace až po realizaci projektu. Volíme takové řešení, které bude optimální a udržitelné z ekonomického, technického i provozního hlediska. Do doby, než vám bude přidělen dotační titul, můžete využívat našich služeb zcela zdarma.


Kontaktujte nás, vše za vás pečlivě a spolehlivě zařídíme.


Vy víte co chcete a my vám to pomůžeme zrealizovat. Pojďme k cíli společně.